Kontakt

Kontakt podaci:

kontakt@mojvegeblog.com
Facebook | Instagram

Uvjeti korištenja

Ova web stranica sadrži linkove na web stranice trećih osoba. Stranica mojvegeblog.com pruža ove linkove samo kao pogodnost, a ne kao potvrdu sadržaja trećih strana, za koje mojvegeblog.com ne snosi nikakvu odgovornost. Web stranicama trećih osoba pristupate na vlastitu odgovornost.

Pod nikakvim okolnostima stranica mojvegeblog.com neće biti odgovorna za direktne, indirektne ili posljedične štete koje rezultiraju Vašom uporabom ili nemogućnošću korištenja ove stranice.

Sadržaj ove stranice može sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. Sadržaj ove web stranice je napisan u najboljoj namjeri. Koristite ovaj web i njegov sadržaj na vlastitu odgovornost. Promjene na ovom webu se događaju periodično i mogu biti napravljene u bilo koje vrijeme.

Web stranice mojvegeblog.com su obično na raspolaganju 24 sata na dan, svaki dan u godini. Zbog tehničkih razloga, sadržaj može biti dijelomično ili potpuno nedostupna.